چسب صحافی

تولیید کننده انواع چسب صحافی با انواع فرمولاسیون جهت انواع کاغذ و دستگاه کوتینگ   پیشگام رزین پترو پاد

چسب سیگار

تولید کننده رزین با فرمولاسیون ویژه جهت تولید سیگار .   پیشگام رزین پترو پاد

چسب سلفون

تولید کننده اکرلیک خالص جهت تولید چسب سلفون دستگاه های گرم   پیشگام رزین پترو پاد

چسب نواری(Pressure Sensitive)

تولید کننده اکرلیک خالص انوع چسب جهت تولید چسب نواری برای انواع دستگاه کوتینگ چسب نواری ( Pressure Sensitive )…

چسب لیبل

تولید کننده چسب لیبل به صورت اکرلیک خالص چهت دستگاه های تمام اتوماتیک و دستی   پیشگام رزین پترو پاد
رزين های آب پایه

رزین پرده

ولید رزین مخصوص پرده با مشخصات زیر : فیلم فوق العاده شفاف فیلم فاقد دانه فیلم نرم کاملا ضد آب…

رزین موکت

تولید رزین برای موکت های نمدی و تافتینگ با مشخصات زیر : فیلم فوق العاده شفاف فیلم مستحکم ضد آب…

رزین فرش

رزین مخصوص تکمیل صنایع فرش فیلم فوق العاده شفاف فیلم نرم کاملا ضد آب نفوذ پذیری بالا ( مخصوص فرش…
فهرست